Deseno de fornos

Introducción

Combustibles e materiais

Principios de deseno

Construcción paso a paso

Fornos de Raku

Planos

 

COMBUSTIBLES E MATERIAIS

Hai tres eleccións básicas á hora de construir un forno: o deseno, o combustible empregado e o material de construcción. Vaiamos por partes.
Combustibles
A elección do combustible non é unha decisión que sempre dependa de nos, moitos talleres só poden usar, por razones legais, fornos eléctricos, e a dia de hoxe resulta difícil construir un forno de leña sin ter problemas cos veciños ou cos permisos ou cas dúas cousas ó mesmo tempo. A maioría dos talleres usan o gas como combustible e a verdade é que resulta moi cómodo e limpo, na miña opinión ten dous inconvintes: un é que ten certa perigosidade e aínda que os queimadores veñen equipados con termopar e válvula de seguridade a realidade é que eses termopares non duran moito e  os ceramistas acaban cocendo con eses sistemas de seguridade ponteados, e hai algún susto por ahí que certifica isto; o outro inconvinte é que para conseguir o contrato ca empresa suministradora do gas primeiro deberemos pasar a visita dun inspector, nalgúns casos son reticentes a dar por bó un forno autoconstruido e sin homologación de industria, as veces incluso se lles nota que están seriamente alarmados, si é asi temos un problema, xa que o ben convencemos o inspector da seguridade do forno ou ben teremos que facer os trámites para homologalo, co conseguinte retraso e encarecemento. Curiosamente tenden a poñer menos problemas cando instalamos a cisterna como fonte do suministro do gas en vez das botellas industriais. Si o suministro xa o temos garantido dun forno anterior ou polo que sexa entón non temos problemas.
Eu uso o gas-oil como combustible, non ten problemas de inspectores nin resulta perigoso pero ten o inconvinte de que cunha gota por aiqui e outra por alá acaba cheirando a zona do forno como unha gasolineira, tamén ten a pega dos queimadores. Os habituais queimadores de gas-oil empregados nas calefaccións son moi eficientes e fiables pero teñen un defecto, a súa potencia calorífica só é regulabel intercambiando o chiclé; a diferencia dos de gas que cun simple regulador manexamos a potencia como sexa necesario, os queimadores de gas-oil lanzan de principio a fin a mesma potencia e iso en cerámica é inviable. Hai recursos como o de ter encendido o queimador un rato e logo apagalo (algo parecido de como fan os eléctricos) para iso necesitamos un sistema eléctrico mediante temporizadores, regulando o tempo de encendido e o tempo de apagado. Hai ceramistas que usan este sistema combinado co do intercambio de chiclé a media fornada e lles vai ben. Existen, tamén, uns queimadores de gas-oil específicos para cerámica nos que se pode regular a potencia sin problemas, cando os atopei xa hai anos o seu prezo rondaba os 900 . A alternativa a este sistema é facer un mesmo os queimadores, antiguamente chamados "mecheros". Atopei un plano deste tipo de queimador nun libro, o deseno e do neozelandés Roy Cowan e chámalle Jet Burner, son moi sinxelos e a verdade é que funcionan moi ben, levo anos con eles cocendo a temperaturas de gres sin problemas. (Ver plano)
Resumindo, a elección do combustible dependerá da ubicación do forno, da lexislación local e das nosas apetencias (sin esquecer a opinión dos veciños). Si ten que ser eléctrico non hai máis que falar e só nos queda mirar catálogos, certo que hai xente que se fai os seus propios fornos eléctricos pero non é a miña especialidade. A maior parte das veces optaremos polo gas e só teremos que calcular a potencia necesaria do queimador, uns poucos optamos polo gas-oil e máis raro resulta quen se lanza a construir un de leña. Lástima que o meu vecindario non ature unha fornada de leña (creo que na primeira fornada chamarían urxentemente ós bombeiros, protección civil e policía, e si cadra non por esa orde) porque é , por moito, a fornada máis intensa e apasionante; non tería un forno de leña como único forno pero encantaríame facer unha fornada de leña por ano.
Materiais
Na actualidade poucos fornos son dos chamados de obra, máis ben a maior parte de eles son estructuras de ferro forradas de fibra no interior. É unha construcción sinxela, barata e que non require coñecementos de albañilería nin de construcción en xeral, pero repasemos os diferentes materiais que nos ofrece o mercado:
- Ladrillo refractário denso.- É o ladrillo refractário de toda a vida e non debemos confundirlo co ladrillo aillante, eu só recomendo o seu uso para a base do forno, muros deflectores e parte da chimenea. Cada ladrillo pesa casi tres kilos e teñen moi boa resistencia mecánica pero son escasamente aillantes e iso tradúcese en que si os usamos para muros da cámara teremos que quentar toneladas de ladrillo en cada fornada e non está o prezo do combustible para tales alegrias. Ca mesma composición que estes ladrillos fabrican agora uns bloques refractários de distintas formas, teñen partes macizas e partes hocas e resultan máis aillantes, combinados con fibra poden resultar moi interesantes.
- Ladrillo refractario aillante .- Tamén chamado ladrillo poroso, é moi livián e de pouca resistencia mecánica pero unha capacidade aillante similar á fibra, só ten o problema do prezo que é sobre 4 ou 5 veces superior ó ladrillo denso; as paredes dun forno levan gran cantidade de ladrillos e o prezo por unidade é importante. A combinación de ladrillo aillante á cara de lume e fibra no recheo é a mellor combinación, si o presuposto o permite, si non é asi recurriremos á fibra.
- Fibra cerámica.- Na actualidade é o material máis utilizado con diferencia. Hai moitos tipos según a temperatura de utilización e os distribuidores nos poden atiborrar de catálogos donde veñen as especificacións. A máis común e a que ven en rolos de 7 m. de longo por algo menos de 0,70m. de ancho e cun espesor de 1" (25,4 m.m.), só teremos que mirar atentamente a  temperatura máxima de uso e deixar unha boa marxen ca temperatura na que cocemos habitualmente, xa que a fibra levada o límite pode caer nun proceso que se chama sinterización e a partires de aiqui degradarse rapidamente. A súa colocación e sinxela xa que vai collida cuns tirantes de aceiro refractário e unhas pezas cerámicas chamadas cuplós, tamén temos a posibilidade de pegala cunha cola especial pero este sistema ten o problema de que cando desmontemos o forno teremos problemas para reutilizar esa fibra.
- Ladrillo roxo.- Non se utiliza habitualmente e iso é un erro. Explícome. O ladrillo galego non é ningunha coña, e aguanta temperaturas máis altas que o típico ladrillo de obra que ven do levante; teño participado en coccións de cerámica tradicional en fornos de leña con paredes de ladrillo roxo de obra de toda a vida, e aquelo funcionaba. Eu teño usado ladrillo roxo macizo como primeira capa da base do forno, e cando anos despois desmantelei o forno, aqueles ladrillos estaban impecables. E si imos facer un forno de obra podemos sopesar seriamente a posibilidade de construilo con ladrillo roxo de obra e forralo con fibra no interior; si vemos normal facelo de chapa de ferro por fora ¿que mal ten o ladrillo?.
- Cemento ou morteiro refractário.- Tanto si o forno vai ser de obra como si non, sempre necesitaremos unha cantidade de cemento refractário. Nos distribuidores do ramo podemos atopar distintas clases destes materiais. O cemento refractario soe ser un pouco dificil de usar, seca moi rápido enriba do ladrillo aínda que teñamos a precaución de meter antes o ladrillo en auga; eu sempre o mezclo con algunha arcilla refractária basta tipo fireclay e tamén se lle pode engadir caolin e chamota.
Daniel Rhodes, no seu libro sobre fornos da unha receta de morteiro refractário de fraguado en quente:
  60 de arcilla refractária
  40 de chamota - malla 30
  1% en peso de silicato sódico
É convinte lembrar que o morteiro deberémolo usar para asentar os ladrillos e levar as hiladas niveladas, hai que usalo con discrección.
-Formigón refractário .- Este é un material curioso, trabállase igual que o formigón normal, é decir facemos un encofrado da parte do forno que queremos e colamos o formigón, si dispoñemos dun vibrador para cemento mellor, asi quedará máis compactado. Unha vez seco quitamos o encofrado e listo. A diferencia co formigón que vemos nas obras está en que usa un cemento a base de aluminato cálcico o que lle permite soportar temperaruras altas sin estalar, teoricamente poden aguantar atá os 1300º según a composición. Un dos primeiros fornos que construin (800 litros) levaba o arco de formigón refractário forrado no interior de dúas capas (5 cm.) de fibra de alta temperatura, o resto dos muros eran de ladrillo refractário denso tamén forrados exactamente igual que o teito, cando doblaba o cono de 1280º C o teito estaba sensiblemente máis frio que o resto. Eso si, cando anos despois deixei aquel taller e tiven que desmontar o forno costoume dios e axuda. Cando facemos a masa de formigón podémoslle engadir materiais aillantes como vermiculita, perlita, cascote de ladrillo aillante, anacos de fibra, etc. Non é convinte facer pezas demasiado grandes ( ou fornos dunha peza colada) por aquelo das fendas, aínda que podemos facer unha construcción moi sólida si lle preparamos unha estructura de alambre no interior, a modo do "mallazo" que se emprega nas obras. O formigón é un material aínda pouco empregado pero que en realidade ten moitas posibilidades. Resulta moi tentador facer deste material a porta (forrada de fibra no interior) e asegurarnos, asi, un bó encaixe; nestes casos só debemos ter en conta que o formigón é un material moi pesado e a porta en cuestión vai pesar un quintal polo que deberemos facer un apoio para que o peso non esté soportado só polas bisagras.

Voltar arriba